Nieuws

Nieuwe voorzitter Sint Pietersgilde

De ondernemersvereniging Sint Pietersgilde heeft op 13 juli jl. Rick Daniels gepresenteerd als haar nieuwe voorzitter. Het gaat om een ad interim invulling van een vacature die ontstaan is na het aftreden van Jean Dassen. Wij laten Rick zelf aan het woord.

Rick Daniels - Structiqs          Sint Pietersgilde, voor en door ondernemers

“Vanaf voorjaar 2015 is door het Buurtplatform, het Sint Pietersgilde en de bewoners van Sint Pieter nagedacht over de toekomst. Onder het motto “Samenwerken werkt” zijn twee werkgroepen opgericht om dit proces in goede banen te leiden. Deze werkgroepen zijn inmiddels binnen het Sint Pietersgilde gebundeld in een integrale werkgroep “Nieuw Elan”.

Voorts is op basis van de centrale Buurtplatform-enquête een werkgroep “Communicatie” opgericht met twee subwerkgroepen die zich oriënteren op een buurtblad en op een proef rond informatievoorziening aan de bewoners via televisieschermen op strategische plekken. Buurtplatform en Sint Pietersgilde trekken hierin samen op.

Het bestuur heeft mij, in samenspraak met de werkgroep Nieuw Elan, verzocht om tot de Algemene Vergadering van voorjaar 2017 de functie van voorzitter van het Sint Pietersgilde ad interim te vervullen. Ik wil deze mooie taak graag op me nemen.

Ik ben 65 jaar, getrouwd met Marjo, en we hebben samen twee kinderen, Charles en Yvonne. Ik ben met mijn bedrijf “Structiqs - structure in quality and safety” lid van het Sint Pietersgilde. Via Structiqs verzorg ik adviezen en certificatie op het gebied van kwaliteits- en veiligheidsmanagement.

Wij willen gaan werken aan communicatie en de herkenbaarheid van de leden van het Sint Pietersgilde. De buurtbewoners moeten gemakkelijk inzicht krijgen in wat er zich zo allemaal in de buurt afspeelt. De ondernemingen op het gebied van winkels, zorgsector, verzorging, horeca, bouw en zakelijke dienstverlening moeten stuk voor stuk van hun versterkte zichtbaarheid voordelen ondervinden. Een nieuwe aanpak van de website is al door een werkgroep opgestart. Het bestuur en de werkgroep Nieuw Elan zullen zich richten op de bestaande, de vroegere en nieuwe leden. Draagvlak en enthousiasme moeten de basis vormen voor een bloeiende en ondernemende buurt.

Gelijktijdig pakken we binnen het Sint Pietersgilde de transformatie aan naar een nieuw bestuur, dat tijdens de Algemene Vergadering van 2017 kan aantreden. De inzet van nieuwe mensen met nieuwe ideeën is een prima middel om vorm te geven aan nieuwe doelen. Samen met alle groeperingen binnen Sint Pieter, en dat zijn er vele, moeten we richting geven aan de toekomst. Ik heb hier samen met de huidige bestuursleden volledig vertrouwen in.

Voor ondernemers die momenteel geen lid zijn, maar wel onderdeel willen zijn van onze vernieuwde ondernemersvereniging, of zelf actief willen meedenken: jullie zijn natuurlijk van harte welkom. We willen hierover graag met jullie contact hebben. Bel me gewoon even op (06 21 58 34 00) of connect via https://nl.linkedin.com/in/rickdanielsnl”.