Bestuur

Voorzitter:

De heer R.J.A. (Rick) Daniels

Vice-voorzitter:

De heer H.J.M. (Hen) Cobben

Secretaris:

Mevrouw N.A. (Nancy) Biesmans

Penningmeester:

Mevrouw L.M.H.J. (Layla) Blomberg-Habets

Algemeen bestuurslid:

De heer J.P.J. (Jean-Paul) Willems