Home

Welkom op de website van het Sint Pietersgilde

Deze ondernemersvereniging is opgericht op 20 mei 1980, met als doel de behartiging van de gemeenschappelijke economische belangen van de bij de vereniging aangesloten leden. Daarnaast de bevordering van hun onderlinge samenwerking en het ontplooien van al die activiteiten, die kunnen bijdragen tot de groei van de bedrijven, dit alles met behoud van de zelfstandigheid en eigen identiteit van de leden.

Wij trachten dit doel te bereiken door het bevorderen van onderling contact en door beraad en samenwerking aangaande de belangen die een meerderheid van de leden raken. Verder worden er contacten onderhouden met de overheid en buurtgebonden organisaties zoals Stichting Buurtplatform St. Pieter, Jekerdal en Villapark, de Mosasaurussen, het processiecomité en de buurtagent. De vereniging bestaat uit leden van verschillende sectoren binnen onze buurt.